Política de privadesa

En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, es info
rma als usuaris que les dades personals que es recullen a través d’aquest lloc web seran tractades de forma confidencial i amb la finalitat de gestionar l’adhesió al manifest que es publica al lloc web.

El responsable del tractament de les dades personals és [nom de l’empresa o entitat], amb adreça [adreça de l’empresa o entitat] i correu electrònic de contacte [correu electrònic de l’empresa o entitat].

Les dades personals recollides seran utilitzades exclusivament per a la finalitat indicada i no seran cedides a tercers sense consentiment exprés de l’usuari.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita adreçada a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

El temps de conservació de les dades personals serà el necessari per a la finalitat per a la qual es recullen i mentre lusuari no sol·licite la seva eliminació.

El lloc web utilitza cookies per millorar lexperiència de lusuari. Les cookies són petits fitxers de text que s’emmagatzemen al dispositiu de l’usuari quan s’accedeix al lloc web. Les galetes no contenen informació personal de l’usuari, però sí informació sobre la seva navegació pel lloc web.

L’usuari pot configurar el navegador perquè no s’emmagatzemin cookies al dispositiu o perquè se li informi cada vegada que s’envia una galeta.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa. En cas de no estar dacord amb ella, es prega abandonar el lloc web.

Scroll to Top