Política de Privacidade

En cumprimento da normativa de protección de datos de carácter persoal, infórmase aos usuarios de que os datos persoais recollidos a través deste sitio web serán tratados de forma confidencial e coa finalidade de xestionar a adhesión ao manifesto que se publica no sitio web.

O responsable do tratamento dos datos persoais é [nome da empresa ou entidade], con enderezo [enderezo da empresa ou entidade] e correo electrónico de contacto [correo electrónico da empresa ou entidade].

Os datos persoais recollidos serán utilizados exclusivamente para a finalidade indicada e non serán cedidos a terceiros sen o consentimento expreso do usuario.

Os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida ao enderezo de correo electrónico indicado anteriormente.

O tempo de conservación dos datos persoais será o necesario para a finalidade para a que son recollidos e sempre que o usuario non solicite a súa supresión.

O sitio web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. As cookies son pequenos ficheiros de texto que se almacenan no dispositivo do usuario cando se accede ao sitio web. As cookies non conteñen información persoal do usuario, pero si información sobre a súa navegación no sitio web.

O usuario pode configurar o seu navegador para que non se almacenen cookies no seu dispositivo ou para que se lle informe cada vez que se envía unha cookie.

O uso deste sitio web implica a aceptación desta política de privacidade. Se non estás de acordo con el, deixa o sitio web.

Scroll ao inicio