Més llibres, és la guerra!

«Totes les guerres són guerres
entre lladres massa covards per lluitar,
que indueixen als joves homes
de tot el món
a fer la lluita per ells»

Emma Goldman

Scroll to Top